PRODUKTY

DISKOVÁ ÚLOŽIŠTĚ

 

Společnost New Tech Production se rovněž zabývá i dodávkou serverů, včetně jejich implementace a správou (v záložce služby). V oblasti serverů spolupracujeme s předními světovými výrobci, jako jsou HP, a DELL. Výběru správného řešení je třeba věnovat značnou pozornost, neboť právě na výkonu serveru a jeho možnostech bude stát celá vaše síť nebo pracovní skupina.

 • Jednoprocesorové servery.
 • Dvouprocesorové servery.
 • Servery vhodné do datových rozvaděčů.
 • Speciální aplikační servery.
 • Příslušenství a rozšíření.

 

S každým serverem nebo počítačovou sítí je úzce spojeno i bezpečné ukládání a zálohování dat. Přinášíme řešení vhodná jak pro malé pracovní skupiny či domácnosti, tak řešení vhodná pro střední i velké podniky.

 • Síťová datová úložiště NAS.
 • Externí disková pole.

 

Nedílnou součástí těchto úložišť je i jejich bezpečnost. V rámci této oblasti nabízíme širokou škálu služeb, jako jsou:

 • Vhodný síťový model pro datové úložiště.
 • Navržení bezpečnostních politik.
 • Logování (co se má logovat).
 • Napojení na SIEM řešení.
 • Dodání vlastního řešení pro monitoring datových úložišť na platformě Open Secure Watch.
 • Security hardening.
 • Patch management a Vulnerability management

 

 *Z pohledu údržby nabízíme profylaxe na Hardware a Software úrovni.

WEBOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

 

Nabízíme systém webového úložiště, v rámci kterého je možné sdílet informace mezi několika subjekty (Firma A, Firma B, Firma C). Tento systém považujeme za klíčový z mnoha důvodů:

 • Systém je ve vlastní správě, a to jak na úrovni Hardware, tak i Software.
 • Zákazník rozhoduje, kdo bude k datům přistupovat.
 • Zákazník má přehled o tom co se s jeho daty děje.
 • Prostřednictvím systému můžete řešit přesun cenných informací.

Jedná se o bezpečný systém, který umožňuje vytvářet uživatelské skupiny s předem definovanými právy k dokumentům a složkám, včetně získávání přehledu o jejich pohybu a činnostech, které nad nimi realizuje uživatel s přístupem. Součástí systému je i možnost vytváření jednorázových přístupů pro uživatele, kteří nemají trvalý přístup k tomuto systému.

Modul Bezpečného Webového úložiště obsahuje:

 • Řízení přístupu.
 • Vytváření uživatelských účtů a uživatelských skupin.
 • Nastavení práv nad složkami s dokumenty.
 • Logování činností uživatelů.
 • Tickets systém.

Systém je generálně designován pro platformy na Linuxové bázi a s podporou Webových prohlížečů na platformách Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox. Podpora mobilních zařízení, platformy (Symbian, Windows Phone, Android, iOS).

 

 

 

 

 

Nová generace SecShare SafeCloud

 

 

SecureShare (SafeCloud) je platforma pro sdílení souborů mezi jednotlivými uživateli či skupinami.

Umožňuje spravovat přístupová práva k souborům, organizovat soubory v Projektech, verzování souborů, apod.

Soubory je možné sdílet veřejně i bez uživatelského účtu, tato sdílení jsou chráněna speciálním tokenem (heslem), stejně je možné vytvářet schránky pro anonymní nahrávání souborů. Už není nutné posílat rizikové soubory pomocí e-mailů a vždy můžete citlivé soubory beze stopy smazat.

Aplikace staví na osvědčeném programovacím jazyku Python a ORM systému Django, z toho pramení využití bezpečnostních standardů (hashovaná hesla, csrf ochrana, XSS atd.), které jsou pod dohledem široké komunity vývojářů a přispěvatelů. Díky rozšířenosti frameworku jsou velmi rychle opravovány bezpečnostní chyby a snadná aktualizace systému zkracuje dobu zneužitelnosti chyby. Aplikace disponuje moderním grafickým rozhraním, vhodným i pro mobilní zařízení.

Přístup k aplikaci probíhá zašifrovaně přes internetový prohlížeč (doporučení Google Chrome, Firefox). Webový server používá ke komunikaci protokol HTTPS se šifrováním tak, jak ho doporučují bezpečnostní experti společnosti Mozilla. Nezávislý test SSLlabs.com ukazuje excelentní známku A+. Díky vhodné orchestraci je možné konkrétní stav měnit podle potřeb nasazení v produkčním prostředí.

Pro nasazení na cílové infrastruktuře používá techniky CI/CD, které umožňují flexibilně reagovat na podněty a opravovat bezpečností problémy, které se mohou vyskytnout. Kombinace kontejnerů a SELinux prakticky eliminují možnost ochromení, či ovládnutí hostitelské platformy. Aplikace je flexibilní pro nasazení na různé databázové systémy, testována a dodávána je s PostgreSQL.

 

Přístupová stránka pro formulář
s kontaktními údaji:

https://secshare.cz

 

Odkaz na demo verzi aplikace:

https://demo.secshare.cz

 

 

 

 

Naše produkty využívají:

 

©2021 NewTech Production, a.s.