PRODUKTY

DISKOVÁ ÚLOŽIŠTĚ

 

Společnost New Tech Production se rovněž zabývá i dodávkou serverů, včetně jejich implementace a správou (v záložce služby). V oblasti serverů spolupracujeme s předními světovými výrobci, jako jsou HP, a DELL. Výběru správného řešení je třeba věnovat značnou pozornost, neboť právě na výkonu serveru a jeho možnostech bude stát celá vaše síť nebo pracovní skupina.

 • Jednoprocesorové servery.
 • Dvouprocesorové servery.
 • Servery vhodné do datových rozvaděčů.
 • Speciální aplikační servery.
 • Příslušenství a rozšíření.

 

S každým serverem nebo počítačovou sítí je úzce spojeno i bezpečné ukládání a zálohování dat. Přinášíme řešení vhodná jak pro malé pracovní skupiny či domácnosti, tak řešení vhodná pro střední i velké podniky.

 • Síťová datová úložiště NAS.
 • Externí disková pole.

 

Nedílnou součástí těchto úložišť je i jejich bezpečnost. V rámci této oblasti nabízíme širokou škálu služeb, jako jsou:

 • Vhodný síťový model pro datové úložiště.
 • Navržení bezpečnostních politik.
 • Logování (co se má logovat).
 • Napojení na SIEM řešení.
 • Dodání vlastního řešení pro monitoring datových úložišť na platformě Open Secure Watch.
 • Security hardening.
 • Patch management a Vulnerability management

 

 *Z pohledu údržby nabízíme profylaxe na Hardware a Software úrovni.

WEBOVÉ ÚLOŽIŠTĚ

 

Nabízíme systém webového úložiště, v rámci kterého je možné sdílet informace mezi několika subjekty (Firma A, Firma B, Firma C). Tento systém považujeme za klíčový z mnoha důvodů:

 • Systém je ve vlastní správě, a to jak na úrovni Hardware, tak i Software.
 • Zákazník rozhoduje, kdo bude k datům přistupovat.
 • Zákazník má přehled o tom co se s jeho daty děje.
 • Prostřednictvím systému můžete řešit přesun cenných informací.

Jedná se o bezpečný systém, který umožňuje vytvářet uživatelské skupiny s předem definovanými právy k dokumentům a složkám, včetně získávání přehledu o jejich pohybu a činnostech, které nad nimi realizuje uživatel s přístupem. Součástí systému je i možnost vytváření jednorázových přístupů pro uživatele, kteří nemají trvalý přístup k tomuto systému.

Modul Bezpečného Webového úložiště obsahuje:

 • Řízení přístupu.
 • Vytváření uživatelských účtů a uživatelských skupin.
 • Nastavení práv nad složkami s dokumenty.
 • Logování činností uživatelů.
 • Tickets systém.

Systém je generálně designován pro platformy na Linuxové bázi a s podporou Webových prohlížečů na platformách Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox. Podpora mobilních zařízení, platformy (Symbian, Windows Phone, Android, iOS)

 

 

 

 

 

©2018 NewTech Production, a.s.